Evrak Depolama
Sistemleri

Hakkımızda

Evrak Depolama Sistemleri

Evrak Depolama Sistemleri

EDS, tüm gerçek ve tüzel, kurum ve kuruluşların ürettiği arşivleri, kendi bünyesinde güvenli bir şekilde muhafaza ve idare eder.

EDS Evrak Depolama Sistemleri Limited Şirketi; ülkemizde yeni oluşan evrak yönetimi ve arşivlenmesi konusunda, öncülerden biri olmanın kıvancını taşımaktadır.

Şirketimiz, kuruluşların evraklarının yönetimi ve dış kaynaklı saklanması konusunda, yurtdışında yirmibeş yıla yakın zamandır güvenle çalışmış, bilgi birikimi ve deneyime sahip ortaklardan oluşmaktadır

EDS, yurtdışında edinilen bu ciddi ve güvenli deneyimi, ve tüm personeli ile yurdumuzdaki tüm şirket ve kuruluşların, evrak ve dökuman yönetimlerini, fiziksel ve dijital servis vererek depolamaya, her türlü riske karşı korumaya, danışmanlık hizmeti vererek desteklemeye hazırdır.

Evrak Depolama Sistemleri